Yuliya, Your Dream

Yuliya, Your Dream

Photographer & Stylist: Evgeniy Biryukov
Model: Yuliya Ryazanceva Distinctive Model Agency
Muah: Alina Aslanova
Assistant: Nikolai Afanasev
Showroom: Donna
Special Thanks to: Imperial, Paola Casalini, Souvenir.