Trend

Photographer: Evgeniy Biryukov
Model: Yuliya Ryazanceva Distinctive Model Agency
Stylist Elena Nikitina
Make-up & Hair: Juliya Kleschevnikova
Assistant: Nikolai Afanasev