Trend prive magazine

TREND PRIVE MAGAZINE

Photographer: Evgeniy Biryukov
Model: Anastasiya Sitenkova
Stylist: Anna Mihailova
Makeup artist: Alina Aslanova
Hair stylist: Mariya Preobrajenskaya
Assistant: Nikolai Afanasev
Retouch: Sonet Pryadko

Special Thanks to: Imperial, Paola Casalini, Souvenir.