Dancing in the fields

Dancing in the fields for Creators Magazine
Photographer Evgeniy Biryukov
Stylist Diana Lobanova @dianalobanova12
Makeup Alena Korchigina @alena1992korchigina
Hair Stylist Anna Marchenko @pandoriy
Model Lera Zakroeva @kaleriza
Retoucher Irina Mashkova @mia.retoucher
Assistent Nikolai Afanasev @angen_k & Dmitriy Afanasev