Scorpion Jin Magazine

Scorpio Jin Magazine Volume 24

Photographer: Evgeniy Biryukov
Model: Lidiya Yamborskaya
Makeup artist: Olena Ulyanova
Assistant: Nikolai Afanasev
Retouch: Sonet Pryadko