Flower
Photographer: Evgeniy Biryukov
Model: Lidiya Yamborskaya
Makeup artist: Yuliya Kleshchevnikova
Assistant: Nikolai Afanasev

Beauty